16 กรกฎาคม 2562 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เตือนประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด และช่วยกันกักเก็บน้ำ ป้องกันปัญหาภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190716080648446

อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวว่าปีนี้กรมฝนหลวงเปิดหน่วยปฏิบัติการทั้ง 11 หน่วยทั่วทุกภูมิภาคมาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 โดยระดมสรรพกำลังและอากาศยาน จำนวน 23 ลำ จนถึงวันนี้ประเมินความสำเร็จแล้วกว่าร้อยละ 89 อย่างไรก็ตามพบว่าปีนี้สภาพอากาศค่อนข้างแล้งเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งกรมฝนหลวงฯ ได้ช่วยอย่างเต็มที่โดยเฉพาะพื้นที่การเกษตรที่ต้องอาศัยน้ำฝนและประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง โดยพื้นที่การเกษตรในประเทศมีจำนวนกว่า 110 ล้านไร่ อยู่ในเขตชลประทานเพียง 35 ล้านไร่ นอกจากนี้กรมฝนหลวงฯ ยังช่วยเติมน้ำในเขื่อนด้วย ขณะนี้เขื่อนขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำกักเก็บน้อยกว่าร้อยละ 30 มีทั้งหมด 16 แห่ง ขณะที่เขื่อนขนาดกลาง มี 138 แห่ง ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงขอให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดและพัฒนาแหล่งน้ำให้เก็บน้ำได้มากที่สุด
กรมฝนหลวงฯ
 ติดตามสภาพอากาศเป็นประจำ เมื่อพบว่าสภาพอากาศมีความเหมาะสมจะปฏิบัติการขึ้นบินทำฝนหลวงทันที ซึ่งประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้าของการปฏิบัติการได้ผ่านเว็บไซต์ หรือเฟซบุ๊กกรมฝนหลวงและการบินเกษตร